Hur många spottar behövs för allmänbelysning?

Räkna ut antal spottar

Tillsammans med Xcen.se har vi utvecklat ett verktyg som räknar ut hur många ljuskällor och vilka typer av armaturer som behövs för att uppnå en fullgod allmänbelysning. Du knappar in hur stort rummet är samt vilket typ av rum det är, uträkningen sköts sedan automatiskt.

LUX används som mått för att mäta hur mycket ljus som förväntas för den typen av miljö. Uträkningen tar detta till hänsyn och försöker hamna i ett logiskt spann av armaturer som kan uppnå den typen av ljusnivå. Verktyget som hjälper dig att räkna ut antal spottar utvecklas kontinuerligt och fler funktioner tillkommer med tiden. Vi har dock goda erfarenheter av att ljusberäkningarna stämmer överens med verkligheten i de flesta fall. Har du synpunkter eller önskar funktionalitet som inte finns i dagsläget är du välkommen att mejla oss.

Hur många spottar behövs?

Förutom spottar så räknar vi ut fler förslag på andra ljuskällor och armaturer som kan ersätta eller vara kompletterande. Nedan finns en länk till verktyget.

Hur många spottar behövs?